Наши партньори са множество местни администрации и фирми, като , чрез дейността си , SVS City Media им предоставя възможност на международно ниво да посрещнат изискванията на доминиращото „информационно общество”: да развиват съзнателно и продължително собствените си търговски отношения и бъдеще.
 
    RO
HU
EN
DE
UA
BG
SR

За нас

Години наред фирма SVS City Media се занимава с  подпомагането на  местните администрации, съответно на малките и средни предприятия в Централна  и Източна Европа, в осъществяване на икономически и търговски  взаимоотношения с фирми и компании, разполагащи със значителен капитал, които извършват своята дейност в Европейския Съюз и най-вече в Австрия и Германия.

Наши партньори са множество местни администрации и фирми, като , чрез дейността си , SVS City Media им предоставя възможност на международно ниво да посрещнат изискванията на доминиращото „информационно общество”: да развиват съзнателно и продължително собствените си търговски отношения и бъдеще.

 Подпомагаме нашите партньори - множество местни администрации и фирми, да представят своите идеи и планове на международно ниво, да остановят контакт с партньори, разполагащи с необходимите финансови и технологични средства за осъществяване на плановете и проектите им.

svs city media SVS City Media ООД започва своята дейност в Унгария, като, на базата на натрупания през годините опит, разпространява своята дейност и в други държави- Румъния, България и Украйна.

Поради факта, че нашата фирма е международна, ние внимателно подбираме своя персонал. Нашите колеги са професионалисти, подготвени за провокациите на пазарната среда - със своите познания и съвети подпомагат нашите партньори в реализирането на идеите и плановете им.

Бизнес офертите на нашите клиенти достигат до бъдещите инвеститори и партньори, посредством търговски и индустриални  камари и икономически организации.

Всяка година представяме нашите парньори на 4-5 международни специализирани изложения, където фирмата ни участва на самостоятелни щандове.

Извършваме дейността си отлично. Смятаме, че нашият професионализъм и качествена работа ще запазят доброто име на фирмата ни. Изграждайки широк кръг от бизнес партньори и отношения, базиращи се на доверие, се стремим да открием нови възможности за развитие на фирмите от Централна и Източна Европа.

 

 
  Homepage :Контакт
© Copyright SVS CityMedia, All Rights Reserved.