Naša firma je u kontaktu sa više hilijada lokalnih vlasti i preduzeća – i svojim radom im pruža mogućnost prilagodjavanja «informacionom društvu» - koje je svojstveno našem vremenu – i to na međunarodnom nivou, putem svesnog i stalnog stvaranja sopstvenih poslovnih kontakata i sopstvene budućnosti.
 
    RO
HU
EN
DE
UA
BG
SR

O Nama

Naša kompanija, SVS City Media, već godinama radi na pruženju pomoći lokalnim vlastima iz Srednje i Zapadne Evrope, odnosno malim i srednjim preduzećama za stvaranje ekonomskih, trgovinskih i investicionih veza sa preduzećima koja raspolazu velikim kapitalom kao i sa uspešnim preduzetnicima koji obavljaju svoju delatnost u zemljama Evropske Unije, u prvom redu u Nemačkoj i Austriji.

Naša firma je u kontaktu sa više hilijada lokalnih vlasti i preduzeća – i svojim radom im pruža mogućnost prilagodjavanja «informacionom društvu » - koje je svojstveno našem vremenu – i to na međunarodnom nivou, putem svesnog i stalnog stvaranja sopstvenih poslovnih kontakata i sopstvene budućnosti.

svs city mediaNaše aktivnosti pružaju podršku našim partnerima - lokalnim vlastima i preduzećama – za predstavljenje svog rada i svojih projekata u okruzenju gde ostvarenje planova za budućnost obezbedjuju partneri sa snažnom materijalnom, tehnološkom i finansijskom podrškom.

SVS City Media je započela svoj rad u Madjarskoj, i polazeći od iskustava i uspeha iz prethodnih godina, proširila je svoju delatnost na Rumuniju, Bugarsku i Ukrajinu. U svojstvu učesnika na internacionalnom tržištu posvecujemo izuzetnu pažnju izboru našeg personala.
Naše kolege su profesionalci spremni da izadju u susret izazovu koji nosi jedno multikulturalno okruzenje.
Svojim znanjem i savetima oni pružaju pomoć našim partnerima u ostvarenju njihovih planova i ideja.

Poslovne ponude naših klijenta stizu do investitora – budućih poslovnih partnera - pomoću privrednih komora i privrednih ustanova i organizacija. Svake godine, predstavljamo naše partnere na nasim štandovima na 4-5 specializovanih sajmova i na taj način im obezbedjujemo neposredno stvaranje novih trgovinskih veza.
Radimo na tržištu sa puno poznatih firmi koje ostvaruju odličnie rezultate. U potpunosti verujemo da će nas nasa fleksibilnost, profesionalizam, kvalitetan rad i marljivost postaviti daleko ispred konkurencije.

Naš cilj je da zajedno sa svojim sve širim krugom partnera, izgradimo veze na osnovu poverenja i poštovanja i da, kao rezultat dobre saradnje, otvaramo nove vidike za regione i preduzeća Srednje i Istočne Evrope.

 

 
  Homepage :Kontakt
© Copyright SVS CityMedia, All Rights Reserved.