Naša firma je u kontaktu sa više hilijada lokalnih vlasti i preduzeća – i svojim radom im pruža mogućnost prilagodjavanja «informacionom društvu» - koje je svojstveno našem vremenu – i to na međunarodnom nivou, putem svesnog i stalnog stvaranja sopstvenih poslovnih kontakata i sopstvene budućnosti.
 
    RO
HU
EN
DE
UA
BG
SR

Distributivni Partneri

• Wirtschaftsförderung des Landes Schleswig Holstein GmbH
• IHK zu Dresden (Privredna Komora Drezde)
• IHK zu Leipzik (Privredna Komora Laipciga)
• Ihk zu Lübeck (Privredna Komora Libeka)
• ERIC Berlin in der Wirtschaftsförderung Berlin International GmbH (Kancelarija za informacije – Berlin)
• IHK Chemnitz (Privredna Komora Kemnica)
• IHK Magdeburg (Privredna Komora Magdeburga)
• IHK Rhein-Neckar
• Privredna Komora  Koruške, Klagenfurt, Austrija
• Privredna komora Salzburga, Filijala Pongau, Austria
• Privredna komora Tirola, Insbruk, Austrija
• Privredna komora Burgenlanda, regionalna kancelarija Gising, Austrija
• Privredna Komora Pfalz (Land Rheinland-Pfalz), Ludwigshafen,

 
  Homepage :Kontakt
© Copyright SVS CityMedia, All Rights Reserved.