Наши партньори са множество местни администрации и фирми, като , чрез дейността си , SVS City Media им предоставя възможност на международно ниво да посрещнат изискванията на доминиращото „информационно общество”: да развиват съзнателно и продължително собствените си търговски отношения и бъдеще.
 
    RO
HU
EN
DE
UA
BG
SR

Видавнича діяльність
Регионални икономически публикации

Чрез своите регионални икономически публикации, СВС Сити Медиа ООД се стреми да осигури възможност на населените места в България да се представят на международно ниво. Тези публикации са носители на актуална информация, особено внимание се обръща на неизползваните до сега икономически възможности и турустическите забележителности. По този начин се предлага достатъчно информация, с цел стимулиране на инвеститорските интереси в съответните населени места и не на последно място събуждането на туристическия „глад”.

Бизнес оферти

Нашите публикации сe издават на немски език, с цел осъществяване на директна връзка между българските предприемачи и фирмите, извършващи дейността си в страните от ЕС. С минимален брой разходи Ви се предлага ефективната възможност Вашата фирма да бъде представена на международно ниво, на някое от специализираните изложения, където СВС Сити Медиа ООД участва със собствен щанд.Участие в подобен род прояви е предпоставка за откриване на нови, потенциални партньори от цяла Европа.

 


 

 

 
  Homepage :Контакт
© Copyright SVS CityMedia, All Rights Reserved.