Naša firma je u kontaktu sa više hilijada lokalnih vlasti i preduzeća – i svojim radom im pruža mogućnost prilagodjavanja «informacionom društvu» - koje je svojstveno našem vremenu – i to na međunarodnom nivou, putem svesnog i stalnog stvaranja sopstvenih poslovnih kontakata i sopstvene budućnosti.
 
    RO
HU
EN
DE
UA
BG
SR
Izdavacka Delatnost

Regionalne Privredne Publikacije

Sadrzaj nasih publikacija na nemackom jeziku, izdatih pod okriljem SVS City-Media, jeste takav da nudi mogucnost prezentovanja zasebnih ili grupe srpskih regiona, koji do sada nisu bili u mogucnosti da se pojave u pisanim medijima distribuiranim u inostranstvu.
Ove publikacije prikazuju stvarnu i trenutnu situaciju datih lokacija. Predastavljaju se neiskorisceni ekonomski potencijali, isticu se oni atrakivniji, narocito turisticki potencijali.
Na ovaj nacin nudi se dovoljno informacija za pripremu resenja vezanih za investicije koje otvaraju novi prostor za rad stranim investitorima, u isto vreme ozivljavajuci turisticku potraznju.

[ browse the guide]

Poslovne Polude

Serija naših publikacija izlazi na nemačkom jeziku, povezujuci neposredno rumunske preduzetnike i firme koje obavljaju svoju delatnost u zemljama Evropske Unije u kojima se koristi nemački jezik, a koji su aktivno zainteresovani za istočnoevropsko tržište i voljni da ulazu u ovu regiju.
Ovim putem nudi vam se prava prilika za predstavljenje vaše firme u okviru specijalizovanih sajmova, za uspostavljenje kontakata sa novim poslovnim partnerima i za dobijanje novih porudzbina iz Nemačke i Austrije, a sve to uz umanjene troškove.

 
  Homepage :Kontakt
© Copyright SVS CityMedia, All Rights Reserved.